• Shari

Terapia on särkyneen hetken korjaamista

eheään energiaan. Tai rikkonaisen muiston korjaamista onnellisella muistolla. Seuraavissa tarinoissa löytyy yhteneväisyyksiä siitä mitä sen jälkeen, kun elämässä on tapahtunut paljon sellaista mikä on ollut vaikea kestää, tai mikä on särkenyt koko olemusta.


Kaikki eivät kohtaa psyykkisiä sairauksia tai eivätkä joudu huolehtimaan läheisistään siinä määrin, että normaali lapsuus muuttuu erilaiseksi. Kuitenkin jokainen meistä kohtaa enemmän tai vähemmän haasteita elämässään. Yhtenäistä näille kaikille tapahtumille on se, että tarvitsemme voimavaroja ja keinoja löytää normaalius takaisin elämäämme, että voimme kokea elämänhallinnan tunnetta.


Haastattelu sisaruksista, jotka saivat eheytyä terapioiden kautta:


 

ARKI on perheestä. Perhe on osa hyvää elämää.

Mitä on hyvä elämä? Hyvä elämä lipuu eteenpäin elämässä kuin vene kirkkaassa vedessä, vailla kamppailua ja yksinäisyyden tunnetta. Hyvän elämän tila löytyy haaveiden ja todellisuuden kulmapisteestä.


Perhe on elämän peruskivi. Hyvän elämän käsite muodostuu jokaisessa elämänvaiheessa eri asioista. Elämä on kasvamista ja sellaisessa elämänvaiheessa, jossa tukea tarvitaan, voi hyvän elämän rakentaa yhdessä turvallisten aikuisten kanssa. Onnellisuutta luo  oman elämän hallinnan tunne. Lapsuudessa luodaan elämän hallinnan perusteet. Silloinkin kun ympärillä olevat aikuiset, vanhemmat tai muut lapsen lähiomaiset ovat eksyneitä tai heillä on erilainen todellisuuskäsitys.


Sisarukset ovat löytäneet keinoja hyvän elämän rakentamiseen useiden turvallisten aikuisten kohtaamisten ja erilaisten terapioiden kautta. HE tulevat viisilapsisesta eroperheestä, jossa turvallisen vanhemman luoma todellisuus on ollut erilainen äidin sairauden vuoksi. Vasta aikuisena lapset saivat tietää äidin sairaudesta. Lapsuuteen kuului hyviä ja haasteellisia asioita. Luovuus, lukeminen ja piirtäminen olivat mielikuvitusta rikastuttavia hyviä muistoja, joihin äiti kannusti. Selkeyden, rutiinin ja turvallisten rajojen puute sitä vastoin toivat turvattomuutta.


Lapsen todellisuuskäsitys syntyy aikuisen luomassa “kuplassa”. Tällaisissa perheissä joku lapsista ottaa aikuisen roolin ja kantaa vastuuta kaikista. Äiti siirsi vastuun vanhemmille lapsille, ja tukeutui heihin kasvatusvastuussa. Vanhempi sisar sai päättää rajoista ja olla “äiti”.  Silloin lapsuus jää osittain elämättä; äiti nähdään huolehdittavana. Lapsi on vanhempi ja häneltä jää kokematta myös osansa sisaruksena. Myöhemmin hän sanoo kaivanneensa vapautta velvollisuuksista ja tilaa olla lapsi ja nuori. Aikuisena hän opetteli uuden roolin yhtenä sisaruksista.


Hän puhuu häpeästä, jota koki äidin arvaamattomuuden vuoksi. Koulutilaisuudet muodostuivat stressaaviksi, koskaan ei tiennyt mitä äidiltä odottaa. Omassa perhe kuplassa kasvaneet lapset tunsivat elävänsä “epänormaalia” arkea. Aikuisen asettamat rajat olivat häilyviä ja muuttuvia. Arki oli erilaista ja siitä puuttuivat rutiinit. Vasta aikuisena he ymmärsivät, että äiti oli sairas, jolloin monet lapsuuden kokemukset ja tuntemukset saivat selityksen. Sitä ennen lapsuuden yllä oli selittämätön paha olo ja häpeä.

Oman elämän rakentaminen aikuisena parani asioiden käsittelyllä. Selittämättömät tuntemukset saivat nimen ja turvalliset itse luodut rajat. Löytyi tapoja kantaa vastuuta itsestään. Aikuinen luo lapselle esimerkin omalla käytöksellään, ja silloinkin kun se on vääristynyt tai luonut lapselle turvattomuutta, leimaa se aikuisuutta. Terapian avulla opitut käytösmallit voidaan muuntaa sellaisiksi, että ne tukevat hyvän elämän luomista.


Sisaret tunsivat elämän laadun paranevan, kun alkoivat kantaa vastuuta itsestään. Asioiden ja selittämättömien tunteiden nimeäminen ja käsittely loi uuden, paremman alun aikuisuudelle. Käsitys siitä, että elämä saa tuntua tuskaiselta, ja että paha olo kuuluu normaaliin arkeen, muuttui. Rajattoman lapsuuden kokemukset loivat tarpeen luoda itse selkeät rajat. Pahan olon käsittely ja ymmärrys siitä, että elämän ei tarvitse olla sekavaa muunnettiin vertaistuen ja terapian avulla selkeiksi tavoiksi luoda hyvä aikuisuus. Vertaistuen merkitys oli suuri. Mentiin aallossa hyvän ja pahan olon kanssa.


Mitkä ovat teidän avaimenne luoda hyvä elämä tällaisista lähtökohdista?


Elämäntaparemontti! Aloin kuntoilla ja panostaa terveyteen. Löysin terveet rajat herkuttelulle, rahan käytölle.


Päätös hyvään elämään. Muokkaamme itse elämästä sellaisen mikä luo hyvää oloa.


Järkevät rajat, rutiinit. Hallitsen itse omaa elämääni.


Hyvä arki. Varaan aikaa itselle. Nukun riittävästi. Syön terveellisesti.


Voin sanoa Ei asioille, joita en tarvitse.

Voin luoda omat rajani.

Kohtaan pelkojani, en pakene niitä.

Teen asioita, jotka tukevat hyvää oloa, olen armollinen itselleni.

Aktiivinen ajattelu siitä, mikä luo itselle hyvää oloa. Lupaan itselleni olla vastuussa siitä, että teen asioita, jotka tekevät minulle hyvää.

Vertaistuen ja terapian kautta voi purkaa kokemuksiaan. Kaikki sanomasi, kokemasi tunteet saavat luvan purkautua ja olla olemassa. Saat käytännön vinkkejä ja tukea. Vertaistuen kautta voi nähdä, että on muitakin jotka ovat kokeneet saman, ja selvinneet. Sinua kuunnellaan,  saat tukea ja tietoa. Tiedon saaminen ja asioiden ymmärtäminen auttaa hyväksymään omia kokemuksia, tuntemuksia ja pelkotiloja. Läsnäolo luo toivoa ja uskoa; minullakin on mahdollisuus elämän muuntamiseen paremmaksi.

Sisarukset sanovat oppineensa terapian avulla analysoimaan itseään välttääkseen ne pelkotilat, joita voi syntyä läheisen sairastuessa. He ovat saaneet avaimet ja itselleen sopivat keinot hyvän elämän luomiseen.


Vaikeuksista voi selvitä, tukea saa ottaa vastaan, eikä kaikkea tarvitse hallita yksin.

Hyvän elämän luomiseen löytyy tukea.

11 views