• Shari

Apua on saatavilla


HYVÄN ELÄMÄN RAKENTAMISEEN VOI SAADA TUKEA!


Joskus on niin, että yksin ei jaksa. Ei ehkä ole läheisiä, kenen kanssa jakaa kohtaamiaan vaikeuksia, haasteellisia elämäntilanteita tai muutoksia. Tai olet tuki läheisillesi, ja tarvitset itse voimia muutokseen, tai elämänkriisiin.


Terapiassa voi kohdata koulutetun henkilön, joka voi auttaa löytämään ratkaisuun avaimia. Hän on parhaimmillaan rinnalla kulkija jolta saa tietoa, kokemusta ja läsnäoloa. Anne Huoltamo on terapeutti, jolle on helppo puhua ja avautua. Hänen kanssaan voit kulkea matkan, jonka aikana saat tukea, tietoa ja asian peilaamista eri näkökulmasta.


“Saat työkaluja haasteisiin, joita kohtaat ja voit ottaa askeleen eteenpäin elämässä. Luottamus on tärkeä osa yhteistyötä elämän kriiseissä. Yhdessä mietitään miten voida paremmin. Yhdessä matkan kulkeminen, on juuri tämän työn suola. Se että tietää, että kyse ei ole suorittamisesta vaan välittämisestä, luottamuksesta ja yhteistyöstä.” sanoo Anne hymyillen.


Kuka tahansa voi hakea tukea muutoksiin. Parhaimmillaan terapia on kohtaamista, välittämistä ja luottamusta. Terapian avulla voi lisätä itsetuntemusta, ymmärrystä ja oman tilanteen, tai omien mekanismien tiedostamista. Perheiden ollessa kyseessä, ymmärrys toista kohtaan lisääntyy ja perheen sisäisen dynamiikan ymmärtäminen helpottuu. Saa näkökulmaa siitä, mitä tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, miten omaa käytöstä voi ymmärtää, muuntaa tai tiedostaa paremmin. Mihin itse asettuu koko perheen dynamiikassa.


Annen avulla saa apua elämän muutos kohtiin ja apua elämän kriisien hallintaan. Kuka tahansa kenellä on halu, tarve tai kiinnostus hyvän elämän luomiseen voi lisätä itsetuntemustaan ja saada siihen tukea. Voidaan hakea apua perheiden vaikeiden kipupisteiden avaamiseen, itsetuntemuksen kasvattamiseen tai elämän kriiseihin.


Vaikka henkinen hyvinvointi sinällään on trendikästäkin, voi olla terapiaan hakeutumisen häpeäkynnys. Haluan kannustaa jokaista voimaan paremmin.


Jokaisen juuret ovat lapsuuden perheessä. Ne luovat raamin sille, millaiseksi aikuiseksi, vanhemmaksi, tai puolisoksi kasvetaan. Vaikkei kukaan ole menneisyytensä vanki, lapsuus vaikuttaa aikuisuuteen. Terapian pohjalla on hyvä tutkia lapsuuden perhettä ja tarpeen vaatiessa selvittää miten se vaikuttaa. Kun ymmärtää omia mekanismejaan, on helpompi luoda muutos ja/tai ymmärrys itseä kohtaan. Lapsuuden asioiden käsittely ei ole itsetarkoitus, vaan tarvittaessa kipeiden solmukohtien avaaminen auttaa itseymmärryksessä. Esim parisuhteissa uudenlaisen toimintatavan luominen helpottuu. Miksi minussa herää niin voimakas vaikea tunne? Nykytilanteen herättämä tunne on osittain lapsuudessa syntynyt tunnemuistijälki, jolloin nykytilanteen tunne ja vanha tunne yhdistyvät ja synnyttävät tunneroihun. Tiedostamattoman tunteen käsittely auttaa käsittelemään nykytilannetta.


Terapia on pääsääntöisesti keskustelua, mutta apuna voidaan käyttää tunnekortteja, joiden tunnesanat auttavat peilaamaan omaa sanatontakin tunnetta. Aika harva meistä muistaa miten laaja tunnesanasto meillä on. Annen luomissa korteissa on tunnesanoja, sisältäen sekä vaikeita että positiivisia tunteita. Kortteja on 96, ja ne on kasattu yli 300 tunnesanasta. Elämän kriisitilanteessa pystyy sanottamaan sitä miltä itsestä tuntuu ja saa näin konkreettisen sanan sisällä olevalle ahdistukselle.


Muita työkalupakkeja ovat minäkuvan työkalupakki, vuorovaikutus, seksuaalisuus ja uusperhe-ohjelma.


Millaiseen signaaliin tulisi sitten kukin omassa elämässään tarttua? Mistä tietää tarvitseeko terapeutin apua? Riittää että ei voi hyvin. Ahdistus, alakuloisuus, erilaiset fyysiset oireet, unettomuus, ruokahaluttomuus, jatkuva kireys, väsymys, parisuhteessa tai perheessä on jatkuvaa ristiriitaa ja riitelyä, nämä voivat kaikki kertoa voimien ehtymisestä, tiedostamattomista vaikeista tunteista tai haasteista.


Parisuhteessa jo se, että toinen pyytää terapiaan peilaa sitä että ei voida hyvin. Silloin olisi vielä mahdollisuus löytää avaimia hyvään parisuhteeseen. Jos terapiaan tullaan sitten kun kaikki voimat ovat jo ehtyneet ja toinen on jalka oven välissä, on aina vaikeampi saada purettua tilanne ja saattaa olla jo liian myöhäistä. Herkkyys sille, että toinen pyytää on hyvä mittari välittää parisuhteen tilasta ja selkeyttää yhteistä tulevaisuutta.


Anne on 11 vuotta kohdannut FinFamin kautta perheitä. Hän auttaa yhdistyksen kautta vanhempia, joiden lapsi sairastaa psyykkisesti. Annea voi nähdä myös parisuhdekursseilla ja muissa yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.


Kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja haasteissa voi saada apua, läsnäoloa ja luottamusta siihen, että hyvä elämä kuuluu kaikille.


Kiitos Anne lämpimästä juttutuokiosta.Anne Huolman, Perheterapeutti, Uusperheneuvoja30 views